Pasientsikkerhet på ramme (plan) alvor!

Kommentar til: Nasjonal deleksamen: – Ikke godt nok

«Det må være noe fundamentalt galt når fremtidens sykepleiere uteksamineres med rundt 15 % dokumentert kunnskap om menneskekropp»

Vi er litt overrasket over at NSF Student først og fremst vektlegger inntakskravene når de uttaler seg om resultatene etter nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi for sykepleiestudenter.

Vi opplever at studentene har både vilje og evner i massevis, men at de tvinges til å haste gjennom de store og viktige basalfagene. Det virker underlig at så sentrale fag som anatomi, fysiologi og sykdomslære til sammen i snitt kun utgjør omlag 15 % av studiepoengene i bachelor i sykepleie! Enkelte skoler har så stor hastverk med å bli ferdig med all anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi, sykdomslære og farmakologi at man doserer ut alt dette på litt i underkant av ett semester! Vi mener det er disse basalfagene som vesentlig skiller en sykepleier fra hjelpepleiere og miljøterapeuter.

Med dagens rammebetingelser tror vi inntakskravene er underordnet den nesten umulige oppgaven man møter allerede første dag på studiet (hvis målet er å bli flink, ikke bare bestå). Mange som ser dette utenfra stiller spørsmålstegn ved selve profesjonen sykepleier. Vi mener faktisk at eksisterende rammeplaner utgjør en potensielt stor fare for pasientsikkerheten, og er overrasket over at ikke faglige rammeplaner diskuteres mer av både studenter og spesielt fagforeningen. Det er flott at vi endelig diskuterer hva en sykepleier skal kunne (Nasjonal læringsutbyttebeskrivelse), men er det ikke like vesentlig hvor lang tid det forventes at man dedikerer til hvert emne?

Eller for å snu det hele og samtidig sette det på spissen: Det kan fort bli veldig nyttig med betydelige mengder etikk, helsejuss, refleksjon, dokumentasjon, kommunikasjon og avviksprosedyrer når fremtidens «eksperter som redder liv» uteksamineres med bare 15 % dokumentert kunnskap om menneskekropp!

Nils Christian Tvedt Karlsen
Lege og foreleser, SykepleiePluss.no
nils (a) sykepleiepluss.no
Mer tid = bedre resultat

De som brukte mer tid på anatomi og fysiologi fikk bedre karakter til nasjonal eksamen. (De vertikale strekene viser 95% konfidensintervall).

Vi har nå fått inn statistikk etter nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi 2016 som ble avholdt 16. desember. Tallenes tale er klar! De som brukte mye tid på å se forelesningene og som løste mange MCQ-oppgaver på SykepleiePluss.no fikk bedre karakterer!

Elever som fikk A på nasjonal eksamen hadde i gjennomsnitt brukt 98 timer på å se våre forelesninger og løst 540 MCQ-oppgaver, mens de som fikk F hadde sett rundt 55 timer og løst 200 MCQ-oppgaver.

Vi mener at dette er en klar indikasjon at mer tidsbruk gir bedre resultater! Det kunne vært interessant å se samme type statistikk fra forlag og utdanningsinstitusjoner i sykepleieutdanningen – har de samme erfaring?